eng
Avaleht > Koolitused > Taseme- ja täiendõpe rahvatervishoius > Kursused > Raviasutuste juhtimine Print

>>
>>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
>>


 

 


 
Ravila 19, Tartu 50411
TÜ tervishoiu instituut
vaata asukohta kaardil >>
 

RAVIASUTUSTE JUHTIMINE Management of health service provision


Kursuse kuraator: Ruth Sepper, Tallinna Tehnikaülikooli molekulaarmeditsiini professor, Põhja-Eesti Regionaalhaigla kopsuarst

Kursuse lektorid: 
Anneli Kalle, perearstikeskuse “Sinu Arst” juhataja
Kalev Karu, Medicumi juhatuse liige peaarsti kohustustes
Karin Pärnpuu, Quattromed HTI Laborid OÜ tegevdirektor
Riina Rohelaan, HR Outsourcing OÜ juhataja ja konsultant

Kursuse toimumisajad:  6.-7.detsember 2006, Tallinn
   25.-26. aprill 2007, Tallinn
  25.-26. oktoober 2007, Tartu
  29.-30. aprill 2008, Tallinn

Kursuse eesmärk: anda ülevaade ärikorraldusest tervishoius arstiharidusega inimestele, eelkõige ambulatoorse sfääri keskastme juhtidele, kelle tööülesannete hulka kuuluvad organisatsiooni ja personali juhtimine, eelarve planeerimine ja jälgimine ning turundustegevus.

Sisu
- organisatsiooni juhtimine;
- turundus ja finantsjuhtimine;
- protsesside juhtimine, protsessi kvaliteet;
- inimene organisatsioonis, personalijuhtimine.

Käsitletavad teemad:
Tervishoiupoliitika Eestis.
New public management kontseptsioon tervishoius.
Organisatsiooni strateegia, eesmärgid.
Turundus.
Teenuste/tulude planeerimine, eelarve koostamine ja täitmise kontroll.
Kulude juhtimine.
Meditsiinilise protsessi tõhustamine ja teenuste arendus.
Kvaliteedijuhtimine.
Ametijuhendite koostamise põhimõtted. Töötajate arendamine, organisatsiooni kujundamine personali planeerimise ja valiku teel.
Inimeste motiveerimine ja tunnustamine. Töö tasustamine.

Saadav TÜ tervishoiu instituudi raamatukogus
1.  Donabedian A, Bashshur R. Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford University Pres 2003
2.  Richardson W.S, Donaldson M.S , Kohn L.T, Corrigan J.M. Building a Safer Health System. 2000
3.  Motulsky H. ntuitive Biostatistics. Oxford University Press 1995
4.  Stanton A. Primer of Biostatistics. 2005
5.  Wager K.A, Glaser J.P , Lee  F.W. Managing Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Executives. 2005
6. Gronroos C. Service Management and Marketing: Customer Management in Service
7.  Merriam S.B. Qualitative Research and Case Study Applications in Education. 1998viimati muudetud: 19.01.2014