eng
Avaleht > Koolitused > Taseme- ja täiendõpe rahvatervishoius > Kursused > Tervisesuutlikkus ja võimestumine: teooriad ja rakendus Print

>>
>>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
 >>
>>


 

 


 
Ravila 19, Tartu 50411
TÜ tervishoiu instituut
vaata asukohta kaardil >>
 

TERVISESUUTLIKKUS JA VÕIMESTUMINE: TEOORIAD JA RAKENDUS

Kursuse kuraator: Anu Kasmel

Kursuse lektorid:  - Anu Kasmel, Maailma Tervisedenduse Assotsiatsioon, juhatuse liige
    - Glenn Laverack, Aucklandi Ülikool, tervisedenduse õppetooli juht

Kursuse toimumisaeg: 16.-17. jaanuar 2008.a., Tartu

Eesmärk: 
Tõsta osalejate professionaalsust võimestumise ja suutlikkuse kontseptsioonide ja teooriate mõistmisel, rakendamisel ja hindamisel rahvastiku tervise arenduses.

Sisu lühikirjeldus: Süsteemne ülevaade võimestumise ja suutlikkuse kontseptsioonidest, nende olulisusest rahvastiku tervise mõjutamisel, filosoofiast, arengutest, teooriatest, rakenduse võimalustest ja hindamisest.

NB! Välislektori ettekanded toimuvad inglise keeles, järeltõlge eesti keelde.

Käsitletavad teemad:
- Suutlikkuse jaa võimestumise kontseptsioonide olemus
- Individuaalne võimestumine ja suutlikkus: indikaatorite hindamine.
- Organisatsiooni võimestumine
- Kogukonna võimestumine ja suutlikkuse arendus
- Võimestumise teooriad ja mudelid
- Võimestumise planeerimine
- Osavõtul põhinev hindamine

Õppekirjandus:
1.  Fetterman, D. M. and Eiler, M., 2001. Empowerment evaluation and organisational learning:  aA path toward mainstreaming evaluation. St Louis: American Evaluation Association.   - Hawe, P., King, L., Noort, M., Jordens, C., and Lloyd, B. (2000).  Indicators to help with capacity building in health promotion. Sydney: University of Sydney

2.  Laverack, G. (2004). Health promotion practice: Power and empowerment. Thousand Oaks: Sage.   - Kasmel, A. ja Lipand, A. (2007). Võimestumine. Võimestumise strateegiad.  Kogumikus Tervisedendus I: Sissejuhatus salutoloogiasse. Publitseerimisel. 

Saadav TÜ tervishoiu instituudi raamatukogus
 1.  Robin Bunton, Sarah Nettleton, Roger Burrows The Sociology of Health Promotion: Critical Analyses of Consumption. 1995
 2.  Shelley E. Taylor, Anne L. Peplau, David O. Sears.  Social Psychology. 2005viimati muudetud: 19.01.2014